Documenten

PTA en examens 3 Basis 22 24 Definitief PTA en examens 3 Kader 22 24 Definitief PTA en examens 3 Theoretisch 22 24 Definitief Governance BC Bestuursverslag 2020 Governance Bc Bestuursverslag 2018 Governance Bc Bestuursverslag 2019 Def Governance Berechja College Bestuursverslag 2022 Governance Bestuursverslag 2021 Governance Code Goed Onderwijsbestuur Vo 2019 0701 PTA en examens Examenreglement Berechja 22 24 Algemene informatie Folder Cambridge English Algemene informatie Formulier 4tl Beleid Gedragscode Bedrijfsmiddelen Governance Ibp Beleid Berechja Def Mei 2022 Beleid Ict Beleidsplan Berechja College 2020 2024 Governance Integriteitscode Berechja College Governance Klachtenregeling Berechja College Governance Klokkenluidersregelingbc Leerlingenstatuut Lob Beleid Governance Managementstatuut Berechja College Governance Mr Statuut Jan 2020 PTA en examens PTA 3 Basis 21 23 PTA en examens PTA 3 Kader 21 23 PTA en examens PTA 3 Theoretisch 21 23 Algemene informatie Pestprotocol Algemene informatie Powerpoint Voorlichting Decaan Klas 2 Basis Kader Algemene informatie Powerpoint Voorlichting Decaan Klas 2 Tl Algemene informatie Powerpoint Voorlichting Ouders Klas 3 Bk 3 Algemene informatie Powerpoint Voorlichting Ouders Klas 3 Tl Algemene informatie Powerpoint Voorlichtingsavond Groep 8 Nov 23 Algemene informatie Presentatie Ouders Verzorgers Groep 7 8 Nov 22 Beleid Privacyreglement Berechja College Beleid Protocol Cameratoezicht Bc Mei 2022 Governance Reglement College Van Bestuur Berechja College Juni 2017 Governance Reglement Raad Van Toezicht Berechja College Juni 2017 Beleid Rekenbeleid 2022-2023 Beleid Schoolondersteuningsplan 21 22 Beleid Schoolplan Berechja College 2023 2026 Governance Statuten Berechja College Juni 2017 Beleid Strategisch Beleidsplan Berechja College Governance Strategisch Beleidsplan Berechja College 2021-2024 Beleid Taalbeleid 2022-2024 Beleid Taalbeleid Versie 12 12 22 1 Beleid Taalbeleid Vmbo Telefoonbeleid Berechja College Governance Vierjaarlijks Onderzoek Bestuur 32398411 Governance Visie op burgerschapsvorming Algemene informatie Ziekmelden Via Web Of App Instructie Algemene informatie informatiefolder Berechja College