Alles over Berechja

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voorwoord

Met veel plezier presenteer ik u de schoolgids van het Berechja College. Deze schoolgids geeft u een goed beeld van wie we zijn en wat we te bieden hebben. We zien er naar uit om samen met u en uw kind te werken aan een mooie toekomst.

Onze groeiende school staat bekend om haar dynamische en ondernemende karakter. We staan midden in de samenleving en vinden het belangrijk om daar als school een actieve rol in te spelen door onze leerlingen te laten groeien in bewustzijn van hun rol in de maatschappij. Zo organiseren we regelmatig activiteiten en projecten waarbij we de verbinding zoeken met de omgeving en het bedrijfsleven.

Dit alles gebeurt in een stabiele en veilige leeromgeving, waarin we veel aandacht hebben voor elkaar.

Drie kernwoorden kenmerken onze school: Bewust, Betrokken, Berechja.

Het bewustzijn uit zich in een heldere visie en uitwerking. We bieden duidelijke structuur in de lessen met heldere leerdoelen. Omdat we streven naar betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs stimuleren we leerlingen om zich ondernemend, onderzoekend en creatief te ontwikkelingen. We leggen verbinding tussen de lesstof en de wereld buiten de school; contacten met bedrijven en instanties dragen daarin bij om inhoud te geven aan het onderwijs.

De betrokkenheid krijgt vorm in het mentoraat en een goede ondersteuningsstructuur. We bieden ondersteuning met als uitgangspunt dat de leerling groeit in zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Groeien en tot bloei komen, de gaven en talenten die je ontvangen hebt mogen ontdekken en ontwikkelen en deze leren inzetten in de maatschappij. Ontzettend mooi om daar als school inhoud aan te geven, maar daar hebben we uw betrokkenheid als ouder/verzorger ook bij nodig. We zien u dan ook graag op de informatieavonden en bij oudergesprekken.

Berechja College betekent "De Heer zegent" en dat is precies wat we willen uitstralen en inhoud aan willen geven. We geloven dat iedere leerling uniek is en zijn eigen talenten heeft, die we graag willen helpen ontdekken en ontwikkelen en dat mogen we doen onder de zegen van de Heer.

Bij ons op school draait het om opgroeien, niet alleen in kennis en vaardigheden, maar ook als persoon.

Namens het hele team van het Berechja College wensen we al onze leerlingen, en u als ouders, een mooi en gezegend schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Annemarie de Soeten
Directeur Berechja College

N.B.: Wij gebruiken in deze schoolgids voor de leesbaarheid de mannelijke vorm, maar uiteraard bedoelen we daar ook de vrouwelijke vorm. 

We spreken regelmatig over ouders, maar daar mag u ouder(s)/verzorger(s) lezen.

In deze schoolgids gebruiken we de volgende afkortingen:

avo: algemeen voortgezet onderwijs

vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

mbo: middelbaar beroepsonderwijs

lwoo: leerweg ondersteunend onderwijs